Wojciech Paszyński

Oficjalna strona Wojciecha Paszyńskiego
Herb Paszyńskich

Wojciech Lucjan Paszyński – historyk, wykładowca akademicki, pisarz, artysta, sportowiec, podróżnik.

dr n. hum. Wojciech Paszyński (ID: https://orcid.org/0000-0001-8213-4667; https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=271210&_k=6lzz87)
Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

dr Wojciech Paszyński, ur. 5 lipca 1985 roku w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalizujący się w dziedzinie historii nauki. Dysertację obronił w 2015 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia wyższe w zakresie historii (2011) i archeologii (2008) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował również kolejno: amerykanistykę w Uniwersytecie Warszawskim (2011-2012) oraz amerykanistykę, spec. Ameryka Łacińska, w Uniwersytecie Jagiellońskim (2012-2013). W latach 2016-2019 prowadził wykłady z historii medycyny na anglojęzycznym kierunku lekarskim Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, jak również zajęcia z international relations (język wykładowy angielski) w tejże uczelni. Obecnie wykładowca historii myśli ekonomicznej i filozofii inwestowania w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (2019-). Autor trzech książek i około dwudziestu artykułów naukowych. W różnym stopniu opanował pięć języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski).

Zainteresowania badawcze: historia nauki, historia myśli ekonomicznej, historia i metodologia inwestowania, historia medycyny, dziejopisarstwo staropolskie.

Pozostałe zainteresowania: literatura piękna, polityka, sport, malarstwo, genealogia i heraldyka, muzyka klasyczna i filmowa, kino, języki obce.

Prowadzone wykłady, kursy i szkolenia:

1. Od „Państwa” do „Kapitału”. Kamienie milowe myśli ekonomicznej
2. Filozofia inteligentnego inwestowania od Benjamina Grahama do Warrena Buffetta
3. Tytani biznesu. Tajemnica sukcesu milionerów
4. History of Medicine (język wykładowy angielski)

Kontakt: wojciechpaszynski@wp.pl
Kontakt w sprawach akademickich: paszynski@agh.edu.pl


III Millenium. Autorski portal Wojciecha Paszyńskiego. Kliknij poniżej:

Publikacje:

 • Paszyński W., Niesamowici Polacy. Pionierzy, wynalazcy, zdobywcy, 2023.
 • Paszyński W., „Edeljude” i cudowne ocalenie — przypadek bliskiej relacji Adolfa Hitlera z żydowskim lekarzem Eduardem Blochem (1872-1945), Radzyński Rocznik Humanistyczny, tom 19 (2021), s. 89-98.
 • Paszyński W., Mystery of Success, Fame and Fortune: The perfect life guidebook with famous quotes ever!, Las Vegas 2020.
 • Paszyński W., Wyznania lekarza sprzed trzydziestu trzech wieków. „Egipcjanin Sinuhe” Miki Waltariego w ocenie czytelników i uczonych, [w:] Lekarz jako autor i bohater literacki, red. E. Białek i D. Lewera, Wrocław 2019, s. 161-184.
 • Paszyński W., Wandalia. Najstarsza wizja pradziejów Polski, Sandomierz 2019.
 • Paszyński W., Polska jako Wandalia. Koncepcja wandalska w dziejopisarstwie polskim wieków średnich, „Orbis Linguarum” vol. 51/2018, s. 357-390.
 • Paszyński W., Sarmaci i uczeni. Spór o pochodzenie Polaków, Kraków 2016.
 • Paszyński W., Etos wymarły czy wiecznie żywy? Szlachetność i rycerskość a kultura masowa, [w:] Natura – Człowiek – Kultura, red. Katarzyna Potyrała, Andrzej Kornaś, Małgorzata Kłyś, Kraków 2017, s. 143-154.
 • Paszyński W., Polska jako „Antemurale” i „Ojczyzna świętych”. Motyw przedmurza w „Nowych Atenach” księdza Chmielowskiego, „Nasza Przeszłość” 2017/1, t. 127, s. 185-199.
 • Paszyński W., Celnik H., Dziegieć drzewny w lecznictwie medycznym w Polsce, „Medycyna nowożytna. Studia nad kulturą medyczną” 2016/2(22), s. 109-125.
 • Paszyński W., Ksiądz Benedykt Chmielowski – życie i dzieło Diogenesa firlejowskiego, „Nasza Przeszłość” 2015/2, t. 124, s. 105-136.
 • Paszyński W., Czarna legenda „Nowych Aten” Benedykta Chmielowskiego i próby jej przezwyciężenia, „Prace Historyczne UJ” 2014/1(141), s. 37-59.
 • Paszyński W., Narodziny medycyny, „Vita Medium” 2011/10, s. 58–59.
 • Paszyński W., Medycyna ludów prymitywnych, „Vita Medium” 2011/11, s. 50–51.
 • Paszyński W., Medycyna starożytnej Mezopotamii, „Vita Medium” 2012/12, s. 46–47.
 • Paszyński W., Medycyna starożytnego Egiptu, „Vita Medium” 2012/13, s. 48–49.
 • Paszyński W., Medycyna Indii, „Vita Medium” 2012/14, s. 50–51.
 • Paszyński W., Medycyna Dalekiego Wschodu, „Vita Medium” 2012/15, s. 32–34.
 • Paszyński W., Medycyna Ameryki Prekolumbijskiej, „Vita Medium” 2012/16, s. 34–35.
 • Paszyński W., Medycyna antycznej Grecji i Rzymu, „Vita Medium” 2012/17, s. 29–31.
 • Paszyński W., Nowacki Ł., Medycyna mnichów, świętych i królów, „Vita Medium” 2013/18, s. 29–31.
 • Paszyński W., Medycyna wczesnonowożytna, „Vita Medium” 2013/19, s. 28–31.
 

Udział w konferencjach:

• Uniwersytet Wrocławski, 23-24 lutego 2023
VI Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura”
Referat: Enigma lechicka. Między tradycją nazewnictwa a prahistorią postwincentyjską

• Uniwersytet Wrocławski, 21-22 października 2021
V Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura”
Referat: Sarmatia and Vandalia. Introduction to the Polish Paranational Concepts [Sarmacja i Wandalia. Wprowadzenie w problematykę polskich koncepcji paranarodowych]

• Instytut Filologii Germańskiej, Wrocław, 25  października  2019
II Ogólnopolska  konferencja  naukowa „Lekarz  jako  autor i  bohater  literacki: Lekarz na wojnie”
Referat: „Edeljude”. Cudowne ocalenie lekarza Eduarda Blocha

• Dolnośląska Izba Lekarska, Wrocław, 7-8 grudnia 2018
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji
Referat: „Egipcjanin Sinuhe” – starożytny lekarz dworski w powieści Miki Waltariego

• Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 7-8 grudnia 2017
Konferencja naukowa „Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI–XVIII W.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu”
Referat: Pogląd na ars medica w pierwszej polskiej encyklopedii. Medyczna tradycja versus empiria w „Nowych Atenach” księdza Benedykta Chmielowskiego

• Dolnośląska Izba Lekarska, Wrocław, 28 października 2017
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji
Konferencja naukowa kończąca obchody 60-lecia działalności Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji
Referat: Smoliste panaceum. Dziegieć drzewny w XIX-wiecznych przekazach źródłowych

• Uniwersytet Wrocławski, 17 marca 2017 roku
Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa:
„Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura III”
Referat: Slavia-Sarmatia. Praojczyzna Słowian w świetle wiedzy staropolskiej

• Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 19 maja 2015 roku
Ogólnopolska konferencja naukowa:
„Supermarket kultury – una in diversitate diversitas in unum (Jedność w różnorodności, różnorodność w jedności)”
Referat: Etos wymarły czy wiecznie żywy? Szlachetność i rycerskość a kultura masowa

• Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 7-9 maja 2015 roku
III Wiosna Sarmacka; studencko-doktorancka konferencja naukowa:
„Sarmaci w oczach obcych. Obcy w oczach Sarmatów”
Referat: Obcy oczami „eremity lasów firlejowskich”. Świat i jego mieszkańcy na kartach „Nowych Aten” Benedykta Chmielowskiego

• Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 23 kwietnia 2015 roku
Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami”. Seminarium średniowieczne
Referat: Gdy Polaków-Sarmatów Wandalami zwano. Koncepcja wandalska a średniowieczne losy pojęcia Sarmacji

• Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 8-9 maja 2014 roku
II Poznańska Wiosna Sarmacka; studencko-doktorancka konferencja naukowa:
„Znowu chciałby być przedmurzem i w pogańskiej krwi się pławić” – o roli i historii sarmackiego mitu Polski jako przedmurza
Referat: Polska jako „Antemurale” i „ojczyzna świętych”. Motyw przedmurza w „Nowych Atenach” księdza Chmielowskiego

Herb Paszyńskich