Wojciech Paszyński

Skala osiągnięć Polaków jest naprawdę imponująca. Przekonaj się sam!

Witam Państwa niezwykle uprzejmie!
Nazywam się Wojciech Paszyński, jestem autorem książek historycznych. W moim dorobku są takie pozycje jak:
Niesamowici PolacyWandaliaSarmaci i uczeni
Wykaz moich publikacji znajdą Państwo w zakładce Książki w menu powyżej. Zapraszam też na mój autorski portal historyczny III Millenium. Kontakt: pashineum@gmail.com

Życzę przyjemnej lektury
Wojciech Paszyński

 

Wojciech Lucjan Paszyński – historyk, wykładowca akademicki, pisarz.

dr n. hum. Wojciech Paszyński (ID: https://orcid.org/0000-0001-8213-4667; https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=271210&_k=6lzz87)

dr Wojciech Paszyński, ur. 5 lipca 1985 roku w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalizujący się w dziedzinie historii nauki. Dysertację obronił w 2015 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia wyższe w zakresie historii (2011) i archeologii (2008) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował również kolejno: amerykanistykę w Uniwersytecie Warszawskim (2011-2012) oraz amerykanistykę, spec. Ameryka Łacińska, w Uniwersytecie Jagiellońskim (2012-2013). W latach 2016-2019 prowadził wykłady z historii medycyny na anglojęzycznym kierunku lekarskim Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, jak również zajęcia z international relations (język wykładowy angielski) w tejże uczelni. Wykładowca historii myśli ekonomicznej i filozofii inwestowania w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (2019-2024). Autor trzech książek i około dwudziestu artykułów naukowych. W różnym stopniu opanował pięć języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski).

Zainteresowania badawcze: historia nauki, historia medycyny, dziejopisarstwo staropolskie.

Pozostałe zainteresowania: literatura piękna, polityka, sport, malarstwo, genealogia i heraldyka, muzyka klasyczna i filmowa, kino, języki obce.

Prowadzone wykłady, kursy i szkolenia:

1. Od „Państwa” do „Kapitału”. Kamienie milowe myśli ekonomicznej
2. Filozofia inteligentnego inwestowania od Benjamina Grahama do Warrena Buffetta
3. Tytani biznesu. Tajemnica sukcesu milionerów
4. History of Medicine (język wykładowy angielski)


Publikacje:

 • Paszyński W., Remarkable Poles. Pioneers, inventors, explorers, 2024.
 • Paszyński W., Niesamowici Polacy. Pionierzy, wynalazcy, zdobywcy, 2023.
 • Paszyński W., Sarmatia and Vandalia. Introduction to the Polish Paranational Concepts [Sarmacja i Wandalia. Wprowadzenie w problematykę polskich koncepcji paranarodowych], [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych, t. 5, red. A. Kołodziej, M. Ślawska, A. Ursulenko, B. Juszczak, Wrocław 2022, s. 371-377.
 • Paszyński W., „Edeljude” i cudowne ocalenie — przypadek bliskiej relacji Adolfa Hitlera z żydowskim lekarzem Eduardem Blochem (1872-1945), Radzyński Rocznik Humanistyczny, tom 19 (2021), s. 89-98.
 • Paszyński W., Mystery of Success, Fame and Fortune: The perfect life guidebook with famous quotes ever!, Las Vegas 2020.
 • Paszyński W., Wyznania lekarza sprzed trzydziestu trzech wieków. „Egipcjanin Sinuhe” Miki Waltariego w ocenie czytelników i uczonych, [w:] Lekarz jako autor i bohater literacki, red. E. Białek i D. Lewera, Wrocław 2019, s. 161-184.
 • Paszyński W., Wandalia. Najstarsza wizja pradziejów Polski, Sandomierz 2019.
 • Paszyński W., Polska jako Wandalia. Koncepcja wandalska w dziejopisarstwie polskim wieków średnich, „Orbis Linguarum” vol. 51/2018, s. 357-390.
 • Paszyński W., Sarmaci i uczeni. Spór o pochodzenie Polaków, Kraków 2016.
 • Paszyński W., Etos wymarły czy wiecznie żywy? Szlachetność i rycerskość a kultura masowa, [w:] Natura – Człowiek – Kultura, red. Katarzyna Potyrała, Andrzej Kornaś, Małgorzata Kłyś, Kraków 2017, s. 143-154.
 • Paszyński W., Polska jako „Antemurale” i „Ojczyzna świętych”. Motyw przedmurza w „Nowych Atenach” księdza Chmielowskiego, „Nasza Przeszłość” 2017/1, t. 127, s. 185-199.
 • Paszyński W., Celnik H., Dziegieć drzewny w lecznictwie medycznym w Polsce, „Medycyna nowożytna. Studia nad kulturą medyczną” 2016/2(22), s. 109-125.
 • Paszyński W., Ksiądz Benedykt Chmielowski – życie i dzieło Diogenesa firlejowskiego, „Nasza Przeszłość” 2015/2, t. 124, s. 105-136.
 • Paszyński W., Czarna legenda „Nowych Aten” Benedykta Chmielowskiego i próby jej przezwyciężenia, „Prace Historyczne UJ” 2014/1(141), s. 37-59.
 • Paszyński W., Narodziny medycyny, „Vita Medium” 2011/10, s. 58–59.
 • Paszyński W., Medycyna ludów prymitywnych, „Vita Medium” 2011/11, s. 50–51.
 • Paszyński W., Medycyna starożytnej Mezopotamii, „Vita Medium” 2012/12, s. 46–47.
 • Paszyński W., Medycyna starożytnego Egiptu, „Vita Medium” 2012/13, s. 48–49.
 • Paszyński W., Medycyna Indii, „Vita Medium” 2012/14, s. 50–51.
 • Paszyński W., Medycyna Dalekiego Wschodu, „Vita Medium” 2012/15, s. 32–34.
 • Paszyński W., Medycyna Ameryki Prekolumbijskiej, „Vita Medium” 2012/16, s. 34–35.
 • Paszyński W., Medycyna antycznej Grecji i Rzymu, „Vita Medium” 2012/17, s. 29–31.
 • Paszyński W., Nowacki Ł., Medycyna mnichów, świętych i królów, „Vita Medium” 2013/18, s. 29–31.
 • Paszyński W., Medycyna wczesnonowożytna, „Vita Medium” 2013/19, s. 28–31.
📩 pashineum@gmail.com