III Millenium. Autorski portal Wojciecha Paszyńskiego

Wojciech Lucjan Paszyński – historyk, wykładowca akademicki, pisarz, artysta, sportowiec, podróżnik.

dr n. hum. Wojciech Paszyński (ID: https://orcid.org/0000-0001-8213-4667; https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=271210&_k=6lzz87)
Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

dr Wojciech Paszyński, ur. 5 lipca 1985 roku w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalizujący się w dziedzinie historii nauki. Dysertację obronił w 2015 roku w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia wyższe w zakresie historii (2011) i archeologii (2008) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował również kolejno: amerykanistykę w Uniwersytecie Warszawskim (2011-2012) oraz amerykanistykę, spec. Ameryka Łacińska, w Uniwersytecie Jagiellońskim (2012-2013). W latach 2016-2019 prowadził wykłady z historii medycyny na anglojęzycznym kierunku lekarskim Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, jak również zajęcia z international relations (język wykładowy angielski) w tejże uczelni. Obecnie wykładowca historii myśli ekonomicznej i filozofii inwestowania w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (2019-). Autor trzech książek i około dwudziestu artykułów naukowych. W różnym stopniu opanował pięć języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski).

Zainteresowania badawcze: historia nauki, historia myśli ekonomicznej, historia i metodologia inwestowania, historia medycyny, dziejopisarstwo staropolskie.

Pozostałe zainteresowania: literatura piękna, polityka, sport, malarstwo, genealogia i heraldyka, muzyka klasyczna i filmowa, kino, języki obce.

Prowadzone wykłady, kursy i szkolenia:

1. Od „Państwa” do „Kapitału”. Kamienie milowe myśli ekonomicznej
2. Filozofia inteligentnego inwestowania od Benjamina Grahama do Warrena Buffetta
3. Tytani biznesu. Tajemnica sukcesu milionerów
4. History of Medicine (język wykładowy angielski)

Kontakt: wojciechpaszynski@wp.pl
Kontakt w sprawach akademickich: paszynski@agh.edu.pl

 

Publikacje:

 • Paszyński W., Niesamowici Polacy. Pionierzy, wynalazcy, zdobywcy, 2023.
 • Paszyński W., Sarmatia and Vandalia. Introduction to the Polish Paranational Concepts [Sarmacja i Wandalia. Wprowadzenie w problematykę polskich koncepcji paranarodowych], [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych, t. 5, red. A. Kołodziej, M. Ślawska, A. Ursulenko, B. Juszczak, Wrocław 2022, s. 371-377.
 • Paszyński W., „Edeljude” i cudowne ocalenie — przypadek bliskiej relacji Adolfa Hitlera z żydowskim lekarzem Eduardem Blochem (1872-1945), Radzyński Rocznik Humanistyczny, tom 19 (2021), s. 89-98.
 • Paszyński W., Mystery of Success, Fame and Fortune: The perfect life guidebook with famous quotes ever!, Las Vegas 2020.
 • Paszyński W., Wyznania lekarza sprzed trzydziestu trzech wieków. „Egipcjanin Sinuhe” Miki Waltariego w ocenie czytelników i uczonych, [w:] Lekarz jako autor i bohater literacki, red. E. Białek i D. Lewera, Wrocław 2019, s. 161-184.
 • Paszyński W., Wandalia. Najstarsza wizja pradziejów Polski, Sandomierz 2019.
 • Paszyński W., Polska jako Wandalia. Koncepcja wandalska w dziejopisarstwie polskim wieków średnich, „Orbis Linguarum” vol. 51/2018, s. 357-390.
 • Paszyński W., Sarmaci i uczeni. Spór o pochodzenie Polaków, Kraków 2016.
 • Paszyński W., Etos wymarły czy wiecznie żywy? Szlachetność i rycerskość a kultura masowa, [w:] Natura – Człowiek – Kultura, red. Katarzyna Potyrała, Andrzej Kornaś, Małgorzata Kłyś, Kraków 2017, s. 143-154.
 • Paszyński W., Polska jako „Antemurale” i „Ojczyzna świętych”. Motyw przedmurza w „Nowych Atenach” księdza Chmielowskiego, „Nasza Przeszłość” 2017/1, t. 127, s. 185-199.
 • Paszyński W., Celnik H., Dziegieć drzewny w lecznictwie medycznym w Polsce, „Medycyna nowożytna. Studia nad kulturą medyczną” 2016/2(22), s. 109-125.
 • Paszyński W., Ksiądz Benedykt Chmielowski – życie i dzieło Diogenesa firlejowskiego, „Nasza Przeszłość” 2015/2, t. 124, s. 105-136.
 • Paszyński W., Czarna legenda „Nowych Aten” Benedykta Chmielowskiego i próby jej przezwyciężenia, „Prace Historyczne UJ” 2014/1(141), s. 37-59.
 • Paszyński W., Narodziny medycyny, „Vita Medium” 2011/10, s. 58–59.
 • Paszyński W., Medycyna ludów prymitywnych, „Vita Medium” 2011/11, s. 50–51.
 • Paszyński W., Medycyna starożytnej Mezopotamii, „Vita Medium” 2012/12, s. 46–47.
 • Paszyński W., Medycyna starożytnego Egiptu, „Vita Medium” 2012/13, s. 48–49.
 • Paszyński W., Medycyna Indii, „Vita Medium” 2012/14, s. 50–51.
 • Paszyński W., Medycyna Dalekiego Wschodu, „Vita Medium” 2012/15, s. 32–34.
 • Paszyński W., Medycyna Ameryki Prekolumbijskiej, „Vita Medium” 2012/16, s. 34–35.
 • Paszyński W., Medycyna antycznej Grecji i Rzymu, „Vita Medium” 2012/17, s. 29–31.
 • Paszyński W., Nowacki Ł., Medycyna mnichów, świętych i królów, „Vita Medium” 2013/18, s. 29–31.
 • Paszyński W., Medycyna wczesnonowożytna, „Vita Medium” 2013/19, s. 28–31.
 

Udział w konferencjach:

• Uniwersytet Wrocławski, 23-24 lutego 2023
VI Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura”
Referat: Enigma lechicka. Między tradycją nazewnictwa a prahistorią postwincentyjską

• Uniwersytet Wrocławski, 21-22 października 2021
V Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura”
Referat: Sarmatia and Vandalia. Introduction to the Polish Paranational Concepts [Sarmacja i Wandalia. Wprowadzenie w problematykę polskich koncepcji paranarodowych]

• Instytut Filologii Germańskiej, Wrocław, 25  października  2019
II Ogólnopolska  konferencja  naukowa „Lekarz  jako  autor i  bohater  literacki: Lekarz na wojnie”
Referat: „Edeljude”. Cudowne ocalenie lekarza Eduarda Blocha

• Dolnośląska Izba Lekarska, Wrocław, 7-8 grudnia 2018
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji
Referat: „Egipcjanin Sinuhe” – starożytny lekarz dworski w powieści Miki Waltariego

• Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 7-8 grudnia 2017
Konferencja naukowa „Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI–XVIII W.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu”
Referat: Pogląd na ars medica w pierwszej polskiej encyklopedii. Medyczna tradycja versus empiria w „Nowych Atenach” księdza Benedykta Chmielowskiego

• Dolnośląska Izba Lekarska, Wrocław, 28 października 2017
Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji
Konferencja naukowa kończąca obchody 60-lecia działalności Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji
Referat: Smoliste panaceum. Dziegieć drzewny w XIX-wiecznych przekazach źródłowych

• Uniwersytet Wrocławski, 17 marca 2017 roku
Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa:
„Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura III”
Referat: Slavia-Sarmatia. Praojczyzna Słowian w świetle wiedzy staropolskiej

• Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 19 maja 2015 roku
Ogólnopolska konferencja naukowa:
„Supermarket kultury – una in diversitate diversitas in unum (Jedność w różnorodności, różnorodność w jedności)”
Referat: Etos wymarły czy wiecznie żywy? Szlachetność i rycerskość a kultura masowa

• Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 7-9 maja 2015 roku
III Wiosna Sarmacka; studencko-doktorancka konferencja naukowa:
„Sarmaci w oczach obcych. Obcy w oczach Sarmatów”
Referat: Obcy oczami „eremity lasów firlejowskich”. Świat i jego mieszkańcy na kartach „Nowych Aten” Benedykta Chmielowskiego

• Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 23 kwietnia 2015 roku
Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami”. Seminarium średniowieczne
Referat: Gdy Polaków-Sarmatów Wandalami zwano. Koncepcja wandalska a średniowieczne losy pojęcia Sarmacji

• Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 8-9 maja 2014 roku
II Poznańska Wiosna Sarmacka; studencko-doktorancka konferencja naukowa:
„Znowu chciałby być przedmurzem i w pogańskiej krwi się pławić” – o roli i historii sarmackiego mitu Polski jako przedmurza
Referat: Polska jako „Antemurale” i „ojczyzna świętych”. Motyw przedmurza w „Nowych Atenach” księdza Chmielowskiego

 

Genealogia

Paszyńscy. Linia męska rodu

 1. Laurenty Paszyński (ok.1770), Biecz; prominent miejski, przedsiębiorca
 2. Józef Paszyński (ok. 1800 – 1880), Biecz; prominent miejski, przedsiębiorca
 3. Florian Paszyński (1835 – ok. 1900), Biecz; prominent miejski, przedsiębiorca
 4. Czesław Paszyński (1881 – 1945), Dukla – Kraków; urzędnik m. Krakowa
 5. kpt. Lucjan Paszyński (1905-1942), Biecz – Auschwitz, nr obozowy 32553; oficer i urzędnik
 6. mgr Wojciech I Paszyński (1941 – 1985), Kraków – Zakopane; artysta, taternik
 7. dr Wojciech II Paszyński (1985 do dziś), Warszawa – Kraków; historyk, pisarz, artysta, sportowiec, podróżnik
Linia męska rodu Paszyńskich
Herb Paszyńskich
Czesław Paszyński (1881 - 1945), Dukla - Kraków; urzędnik m. Krakowa
kpt. Lucjan Paszyński (1905-1942), Biecz - Auschwitz, nr obozowy 32553; oficer i urzędnik
kpt. Lucjan Paszyński (1905-1942). Krakowski urzędnik, oficer Wojska Polskiego, zginął za Ojczyznę (Auschwitz 1942, nr obozowy 32553). Bohater dwóch książek ("Ludzie z marmurowej tablicy", 1982 i "Ciągle czekają z obiadem", 1987), upamiętniony na tablicy pamiątkowej w Urzędzie Miasta Krakowa. Z Zofią Issmer (ślub 1930) miał troje dzieci: Andrzeja, Ewę i Wojciecha (I). Uprawiał szermierkę
W hołdzie bohaterom krakowskiego grodu, którzy zginęli z rąk niemieckiego najeźdźcy. Wroński T., Albrecht J., Ludzie z marmurowej tablicy. Pracownicy Zarządu Miejskiego w stołeczno‑królewskim mieście Krakowie, którzy polegli lub zginęli z rąk okupanta w latach 1939‑1945, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982.
Dedykacja Urzędu Miasta Krakowa dla uczczenia pamięci kapitana Lucjana Paszyńskiego, który poległ walcząc o wolną Polskę. Źródło: Wroński T., Albrecht J., Ludzie z marmurowej tablicy. Pracownicy Zarządu Miejskiego w stołeczno‑królewskim mieście Krakowie, którzy polegli lub zginęli z rąk okupanta w latach 1939‑1945, Kraków 1982.
Biogram Lucjana Paszyńskiego. Źródło: Wroński T., Albrecht J., Ludzie z marmurowej tablicy. Pracownicy Zarządu Miejskiego w stołeczno‑królewskim mieście Krakowie, którzy polegli lub zginęli z rąk okupanta w latach 1939‑1945, Kraków 1982, s. 219.
W hołdzie bohaterom krakowskiego grodu, którzy zginęli z rąk niemieckiego najeźdźcy. Noskowicz-Bieroniowa H., Ciągle czekają z obiadem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
Rozdział poświęcony pamięci kapitana Lucjana Paszyńskiego, który poległ walcząc o wolną Polskę. Źródło: Noskowicz-Bieroniowa H., Ciągle czekają z obiadem, Kraków 1987, s. 237-238.
Rozdział poświęcony pamięci kapitana Lucjana Paszyńskiego, który poległ walcząc o wolną Polskę. Źródło: Noskowicz-Bieroniowa H., Ciągle czekają z obiadem, Kraków 1987, s. 237-238.
kpt. Lucjan Paszyński (1905-1942), Biecz - Auschwitz, nr obozowy 32553; oficer i urzędnik
kpt. Lucjan Paszyński (1905-1942), Biecz - Auschwitz, nr obozowy 32553; oficer i urzędnik
Tablica pamiątkowa w Urzędzie Miasta Krakowa honorująca kapitana Lucjana Paszyńskiego, pośród innych krakowskich urzędników, który polegli walcząc o wolną Polskę. Źródło: Noskowicz-Bieroniowa H., Ciągle czekają z obiadem, Kraków 1987.
Zofia Paszyńska z domu Issmer (1909-2005), księgowa, rodem z Alzacji
Zofia Paszyńska z domu Issmer (1909-2005) w dniu swojej Pierwszej Komunii Świętej. Kraków, ok. 1918.
Zofia Paszyńska z domu Issmer (1909-2005), księgowa, rodem z Alzacji
mgr Teresa Folga z domu Dziadkowiec (1929-2017), polonistka, literatka
mgr Wojciech I Paszyński (1941 - 1985), Kraków - Zakopane; artysta, taternik
mgr Wojciech I Paszyński (1941 - 1985), Kraków - Zakopane; artysta, taternik
mgr Wojciech I Paszyński (1941 - 1985), Kraków - Zakopane; artysta, taternik
mgr Wojciech I Paszyński (1941 - 1985), Kraków - Zakopane; artysta, taternik
mgr Wojciech I Paszyński (1941 - 1985), Kraków - Zakopane; artysta, taternik
mgr Wojciech I Paszyński (1941 - 1985), Kraków - Zakopane; artysta, taternik
mgr Wojciech I Paszyński (1941 - 1985), Kraków - Zakopane; artysta, taternik
mgr Wojciech I Paszyński (1941 - 1985), Kraków - Zakopane; artysta, taternik
mgr Wojciech I Paszyński (1941 - 1985), Kraków - Zakopane; artysta, taternik
mgr Wojciech I Paszyński (1941 - 1985), Kraków - Zakopane; artysta, taternik
dr Wojciech II Paszyński (1985 do dziś), Warszawa – Kraków; historyk, pisarz, artysta, sportowiec, podróżnik
dr Wojciech II Paszyński (1985 do dziś), Warszawa – Kraków; historyk, pisarz, artysta, sportowiec, podróżnik

 

Archiwum Rodziny Paszyńskich

Wykształcenie

2011 – 2015

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

Wydział Historyczny

Kierunek: Historia – studia doktoranckie

Temat pracy doktorskiej:

Sarmaci i uczeni. Spór o pochodzenie Polaków w historiografii doby staropolskiej

Rozprawa doktorska napisana w Zakładzie Historii Nowożytnej do XVIII wieku pod kierunkiem naukowym prof. UAM dra hab. Macieja Foryckiego

2012 – 2013

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Kierunek: Amerykanistyka, spec. Ameryka Łacińska – studia uzupełniające magisterskie

(I semestr)

2011 – 2012

Uniwersytet Warszawski (UW)

Ośrodek Studiów Amerykańskich

Kierunek: Amerykanistyka (język wykładowy angielski) – studia uzupełniające magisterskie

(I semestr)

2008 – 2011

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Wydział Historyczny

Kierunek: Historia – studia uzupełniające magisterskie

Specjalizacja archiwistyczna

Temat pracy magisterskiej:

Wątki sarmackie w „Nowych Atenach” Benedykta Chmielowskiego

Praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Oświaty i Kultury pod kierunkiem naukowym prof. UJ dra hab. Krzysztofa Stopki

2005 – 2008

Uniwersytet Jagielloński (UJ)

Wydział Historyczny

Kierunek: Archeologia –  studia wyższe zawodowe

Temat pracy licencjackiej:

Świątynie w Deir el-Bahari: Architektura i dekoracja

Praca licencjacka napisana w Zakładzie Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu pod kierunkiem naukowym dra Mariusza Juchy

Praktyki wykopaliskowe:

2008 – Badania wielokulturowego osiedla w Kornicach koło Pietrowic Wielkich pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Chochorowskiego

2007 – Jaskinia Nietoperzowa w Ojcowskim Parku Narodowym pod kierunkiem prof. UJ dra hab. Krzysztofa Sobczyka

2006 – Wąwóz w Ojcowskim Parku Narodowym pod kierunkiem prof. UJ dra hab. Krzysztofa Sobczyka

2005 – Grodzisko w Damicach k. Iwanowic (pow. krakowski) pod kierunkiem prof. UJ dra hab. Jacka Poleskiego

2000 – 2005

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie (ZPSP):

Państwowe Liceum Plastyczne im. Józefa Czapskiego w Krakowie

Specjalizacja: wystawiennictwo

Temat pracy dyplomowej: projekt okładki do płyty Ludwiga van Beethovena – III Symfonia. Eroica

Opieka artystyczna: Małgorzata Hołówka

1999 – 2000

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie:

Wysokie osiągnięcia sportowe i plastyczne (uprawianie sportów siłowych, tworzenie rysunków, grafik i komiksów)

1992 – 1999

Szkoła Podstawowa im. Piotra Michałowskiego TSSP w Krakowie

Osiągnięcia:

1998 – 1. miejsce w V Krakowskim Turnieju Wiedzy o Antyku i Mitologii

1999 – 1. miejsce w II Szkolnym Konkursie Mitologicznym

1997 – 5. miejsce w IV Krakowskim Turnieju Wiedzy o Antyku i Mitologii

1997 – 3. miejsce w I Szkolnym Konkursie Mitologicznym

Wysokie osiągnięcia plastyczne (m.in. komiks „Szkoła straszenia” dla gazetki szkolnej – „Koniczynki”)

Zainteresowania szkolne i wczesnoszkolne:

Tworzenie rysunków i komiksów, mitologia grecka, historia starożytnego Egiptu, słynne mumie

 

Kariera naukowa

 

2019 – do dziś – Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – wykłady z historii myśli ekonomicznej i filozofii inwestowania. Dorobek naukowy obejmujący trzy książki i około dwudziestu artykułów naukowych

2016 – 2019 – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Prowadzenie wykładów z historii medycyny (The History of Medicine) na anglojęzycznym kierunku lekarskim, jak również zajęcia z international relations (język wykładowy angielski) w tejże uczelni

2016 – 2017 – Katedra Historii Medycyny UJ CM. Wolontariat: tworzenie katalogu zbiorów fotograficznych Katedry

2013 – 2015 – Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych i seminariach doktorskich, udzielanie korepetycji z języka angielskiego i historii

2009 – 2013 – Vita Medium. Pisanie tekstów o tematyce związanej z historią medycyny, sportem i zdrowiem oraz korekta miesięcznika

2011 – Szpital Specj. im. J. Dietla w Krakowie – archiwum zakładowe. Praktyki archiwistyczne drugiego stopnia

2010-2011 – Archiwum Państwowe w Krakowie, Oddział II. Praktyki archiwistyczne pierwszego stopnia

 

Zainteresowania badawcze

 

• Historia nauki
• Historia myśli ekonomicznej
• Historia i metodologia inwestowania
• Historia medycyny
• Dziejopisarstwo staropolskie
• Etnogeneza Słowian

Pozostałe zainteresowania:

• Literatura piękna
• Polityka
• Sport
• Malarstwo
• Genealogia i heraldyka
• Muzyka klasyczna i filmowa
• Kino
• Języki obce

Prowadzone wykłady, kursy i szkolenia:

1. Od „Państwa” do „Kapitału”. Kamienie milowe myśli ekonomicznej
2. Filozofia inteligentnego inwestowania od Benjamina Grahama do Warrena Buffetta
3. Tytani biznesu. Tajemnica sukcesu milionerów
4. History of Medicine (język wykładowy angielski)

Zakres posiadanych kompetencji dydaktycznych: organizowanie  procesu  nauczania, umiejętność stworzenia dogodnych warunków do uczenia się, przekazywanie  wiedzy  przedmiotowej, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z audytorium, podejmowanie odpowiedzialności, ocenianie i rejestrowanie postępów  poszczególnych  studentów, kształtowanie u młodych ludzi postaw i nawyków do ustawicznego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, do samodzielnego korzystania z zasobów informacyjnych oraz zdolności współpracy z innymi i rozwiązywania problemów; umiejętność wykształcenia u studentów postawy obywatelskiej i społecznej, umiejętność pracy w wielokulturowej i zróżnicowanej społecznie grupie, łączenie i porządkowanie różnych, jednostkowych elementów wiedzy, organizacja warsztatów i ćwiczeń praktycznych,  praca  z  tekstem,  dyskusja,  analiza  przypadków, korzystanie z różnych źródeł informacji

Zakres posiadanych kompetencji praktycznych: kompetencje dydaktyczno-metodyczne, kompetencje merytoryczne, kompetencje psychologiczno-pedagogiczne, umiejętności komunikacyjne, słuchanie i korzystanie z poglądów innych ludzi, skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, kreatywność, krytyczne przetwarzanie informacji, planowanie, innowacyjność, umiejętność organizacji i właściwej oceny własnej pracy, szybkie dostosowanie się do nowych warunków, konsekwencja w dążeniu do osiągania celu, rozwiązywanie problemów w twórczy sposób, posługiwanie się komputerem i innymi urządzeniami elektronicznymi, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), porozumiewanie się w kilku językach, biegłość językowa w mowie i piśmie (język angielski), umiejętność stałego poszerzania swojej wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności

 

Książki

 

 

Poezja

 

 

Sztuka

 

Sport i podróże

Rekordy siłowe:
Bench press: 150 kg (2016)
Deadlift: 180 kg (2010)

Bieg Szlakiem Orlich Gniazd 2007 (Kraków – Częstochowa, 2-4 sierpnia 2007). Ultramaraton (ok. 150 km)

Wojciech Paszyński

 

Media społecznościowe

 

 

Kontakt

 

Adres e-mail
wojciechpaszynski@wp.pl

Donacja

Autorski portal Wojciecha Paszyńskiego